background image
Услуги

Transparent
Ethernet
Interconnect

graphic image
presentation image

Transparent Ethernet Interconnect (TEI, позната и като Private Interconnect) осигурява напълно прозрачна 10Gbps свързаност (наета линия) между две точки на присъствие от мрежата на BIX.BG. За да ползвате TEI, не е необходимо да ползвате друга услуга от BIX.BG. Ако вече сте свързан като участник, който ползва порт, първата TEI е безплатна.

Основни характеристики:

 • Скорост 10Gbps, свързаност съответно с 10GBASE-LR интерфейси в двата края.

  Забележка: Възможна е поддръжката и на 1Gbps (интерфейси 1000Base-LX/LH). Ако имате подобни нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим детайлите.

 • Неограничен брой VLAN-и и MAC адреси;
 • Пренос на всички валидни фреймове с MTU <= 9000 байта, включително Q-in-Q, Provider Backbone Bridges (MAC-in-MAC) и др.;
 • Резервиране на услугата чрез алтернативни физически трасета и MPLS превключващи механизми в мрежата на BIX.BG, изградена изцяло с оборудване на Juniper Networks;

  Забележка: TEI е E-Line (Port-Based, Point-to-Point EVC) съгласно спецификациите на MEF. За повече информация вижте https://wiki.mef.net/display/CESG/E-Line.

Други характеристики:

 • Месечна такса – 60 евро без ДДС

  (включва и двата порта необходими за осигуряването на услугата без значение дали скоростта е 10Gbps или 1Gbps);

 • 100% отстъпка от първата TEI услуга за клиенти, които са и участници и ползват поне един порт;
 • Без минимален срок на договор (поръчката може да бъде прекратена едностранно с 30-дневно писмено предизвестие);
 • Свързаността до оборудването на BIX.BG (включително cross connect) се осигуряват от клиентите.

Предимства:

 • Изключително бързо изграждане – обичайно до 24 часа;
 • Без инсталационна такса;
 • Напълно резервирана свързаност на ниво оптични трасета;
 • Напълно идентични параметри (технически, финансови и др.) без значение между кои две точки е активирана услугата;
 • Лесно комбиниране и надграждане с наличен Dark Fiber или друга TEI – например с LACP конфигуриран от клиента в двата края;
 • Без допълнително обслужване и отделяне на административно време при координация на технически параметри, VLAN-и и др.;
 • Подходяща и като временно решение, без дългосрочни ангажименти.

Transparent Ethernet Interconnect TEI е подходяща, когато се нуждаете от високоскоростна, надеждна и гъвкава свързаност при минимални усилия, ангажименти и разходи, като например:

 • Да правите бизнес с Layer 2/2+ услуги (като доставчик или клиент) с всеки потенциален партньор, който има развита мрежа до някой от дейта центровете в София, без да сте ограничени в избора на партньори от покритието на собствената Ви мрежа;
 • Лесно и достъпно да резервирате и надграждате текущата си оптична свързаност между дейта центрове в София с допълнителни TEI + LACP;
 • Да изградите частна свързаност с peer, който се намира в друг дейта център, в който нямате развита мрежа и същевременно обменяте съществен трафик;
 • Да развивате мрежата си в повече дейта центрове в София, като използвате TEI за връзките между тях;
 • Да използвате TEI като временно решение по време на миграция от един дейта център към друг.

Процес на активация:

 1. Избирате между кои две точки на присъствие ще ползвате TEI. Посочвате лица за контакти и друга административна информация. За да се улесни процесът, е препоръчително да попълните приложения по-долу файл, след което да го изпратите до info@bix.bg.
 2. На база на получените данни ще подготвим и ще Ви изпратим попълнена Поръчка за Transparent Ethernet Interconnect (TEI) и Общи условия за предоставяне на услугата.
 3. Трябва да подпишете и двата документа и да ги изпратите към нас. При подписване с електронен подпис е достатъчно да се изпратят само по имейл, в противен случай се изпращат два хартиени екземпляра до нашия офис.
 4. Ние подписваме получените документи с електронен подпис или на хартия (в зависимост как са изпратени от клиента) и ги изпращаме обратно.
 5. Подготвяме, подписваме с електронен подпис и изпращаме по имейл Letter of Authorization (LOA) – по едно за всяка крайна точка. В LOA са посочени и Демаркационните точки на TEI. На тази база поръчвате cross connect на компаниите управляващи дейта центровете в двете крайни точки на TEI.
 6. Създаваме Ви акаунт в my.BIX.BG (ако все още нямате), така че да получите достъп до полезна информация включително общ обем на трафика, нива на оптични сигнали, грешки и др. Като следваща стъпка ще започнете да получавате уведомления по имейл за предстоящи профилактики, които засягат услугата.
 7. Ние ще конфигурираме TEI в очакване на изграждането на двата cross connect-а и активация от Ваша страна. При необходимост може да се свържете за съдействие с денонощната техническа поддръжка.
 8. Таксуването на TEI започва от първия цял календарен месец след активирането на услугата.

Документи:

Вижте колко струва