background image
Услуги

Multicast

graphic image
presentation image

Multicast е технология, която позволява данни от един източник да достигат едновременно до много получатели, без да е необходимо да се дублират за всеки получател.

Основни характеристики:

 • Нашата услуга Multicast се ползва основно за пренос на аудио-визуално съдържание (данни) от един източник до множество получатели. Услугата може да се ползва и за други цели, като например пренос на борсова информация в реално време.
 • Концепцията е, че съдържанието се притежава от Multicast източника и той решава кои Multicast получатели ще имат право да се абонират за него. От своя страна получателите са свободни да решават за кое съдържание да се абонират (в случай че им е разрешено от източниците).
 • Технически, услугата се конфигурира по отделен VLAN през наличен порт и е логически напълно отделена от Public Peering и P2P Private VLAN. Възможно е и активиране на Multicast VLAN за трета страна като в случая участникът, който разполага с порта, изпълнява ролята на Multicast Carrier. Всеки участник, който има порт, може да активира безплатно един Multicast VLAN като цената за всеки следващ е 30 евро без ДДС месечно.

Предимства:

 • Възможност на Multicast източниците незабавно да достигнат до множество получатели, както и обратното;
 • Приоритизация (Quality of Service) спрямо останалия трафик, така че потенциално претоварване на порта на участника да не засегне Multicast трафика. Това е особено важно, защото Multicast данните са еднопосочни и в реално време (UDP) и нямат механизми за повторно предаване (TCP) при загубени или забавени пакети;
 • Прилагане на политики за сигурност и мрежова изолация между всички участници в процеса, така че мрежови проблем, при който и да е от тях, да не засегне останалите;
 • Дублиране на опорната мрежова инфраструктура в два дейта центъра с автоматично превключване при необходимост за под 1 секунда;
 • Мониторинг на цялото съдържание на вход и изход с известяване по имейл на засегнатите страни включително и изпращане на SMS-и до Multicast източниците;
 • Статистика в реално време на всички основни параметри на съдържанието;
 • Възможност за конфигуриране на backup механизми за Multicast източниците (през алтернативна връзка до BIX.BG или през публичния интернет с SRT протокол), така че рискът от отпадане на тяхното съдържание да бъде намален значително.

Контрол върху преноса на съдържанието:

По подразбиране преносът е забранен.

 • Осъществяването на Multicast пренос се реализира чрез портала my.BIX.BG на три стъпки
  1. Представител на Multicast източника разрешава (allow) преноса на свое съдържание до конкретен Multicast получател;
  2. Представител на Multicast получателя пуска заявка за присъединяване (join) на съответното съдържание – Multicast група;
  3. BIX.BG изпълнява инструкциите и започва да пренася съдържанието до Multicast получателя.
 • За спиране на преноса е достатъчно Multicast източникът или Multicast получателят да подадат съответната заявка (deny/disjoin) в my.BIX.BG.
 • На всяка стъпка автоматично се изпращат отделни имейли до засегнатите страни, като не се споделя лична информация.
 • BIX.BG съхранява детайлна информация за всяка постъпила заявка.
 • Заявки по телефон, имейл или какъвто и да било различен начин от портала my.BIX.BG не се изпълняват.
graphic image

Как да се свържете

Вижте колко струва