Как да се свържете

За да можете да ползвате услугите Public Peering, Multicast и/или P2P Private VLAN, трябва да свържете мрежата си с тази на BIX.BG. Свързването се осъществява в някоя от точките на присъствие чрез наемане на един или повече портове на избрана от Вас скорост: 1G, 10G, 40G или 100G. За целта за всеки порт трябва да поръчате cross connect (single mode, duplex fiber) към съответния дейта център.

Тестов период и цени:

Като нов участник получавате тримесечен безплатен тестов период, който започва да тече от момента на ефективното стартиране на съответната услуга. В рамките на тестовия период имате право едностранно да прекратите поръчката си, при което няма да имате никакви последващи задължения към BIX.BG.
Целта на тестовия период е да имате възможност практически да се убедите в ползите от нашите услуги спрямо Вашите специфични нужди и очаквания, без да се налага да поемате никакви рискове (освен цената на cross connect, която се заплаща към дейта центъра).
graphic image

Свържете се с нас, за да отговорим на всичките Ви въпроси и при необходимост да организираме среща на живо или онлайн.

Процес на активация:

1. Административен етап

За да можем да пристъпим към активация на избраните от Вас услуги, е необходимо да решите в кой дейта център и на каква скорост желаете да изградим връзката между нашите мрежи;

В зависимост от скоростта на порта се поддържат следните интерфейси:
- 1G - 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km);
- 10G - 10GBASE-LR (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10km);
- 40G - 40GBASE-LR4 (single-mode, duplex fiber, 10km);
- 100G - 100GBASE-LR4 (single-mode, duplex fiber, 10km).

Свържете се с нас по предпочитания от вас начин (имейл или телефон) и заедно ще уточним цялата необходима информация, на база на която ще Ви изпратим предложение за Поръчка за услуги, Общи условия и Споразумение за ниво на обслужване;

Организираме двустранно подписване на документите (с електронен подпис или размяна на хартиени екземпляри в зависимост от Вашите предпочитания);

Изпращаме Ви по имейл подписан Letter of Authorization (LOA), където е посочена Демаркационната точка. На тази база поръчвате cross connect на компанията управляваща дейта центъра, в който се изгражда свързаността;

Създаваме Ви акаунт в my.BIX.BG, за да получите достъп до полезна информация, включително общ обем на трафика, нива на оптични сигнали, грешки, обем на трафика с други участници и др. Като следваща стъпка ще започнете да получавате уведомления по имейл за предстоящи профилактики, свързване на други участници, добавяне на ново съдържание и др.

2. Технически етап

Техническите лица ангажирани с процеса на активация от двете страни уточняват конкретните специфики относно конфигурацията:

  • Ако имате само един порт, дали да се конфигурира Link Aggregation Control Protocol (LACP) – това позволява впоследствие да се добавят още портове на същата скорост без прекъсване на услугите;
  • Номера на VLAN-и за съответните услуги (Public Peering и Multicast) – номерата на P2P Private VLAN избирате сами през my.BIX.BG;
  • Брой маршрутизатори, които ще ползвате за Public Peering – стандартно BIX.BG предоставя по един брой IPv4 и IPv6 IP адреси. В случай че имате два маршрутизатора, които ще работят едновременно, се предоставя по един допълнителен IP адрес;
  • В случай че сте Multicast източник, се уточняват Multicast групи на съдържанието ви.

Конфигурираме услугите съгласно уговореното по-горе.

След изграждане на cross connect и активация на физическата свързаност се проверяват нивата от двете страни. Ако е необходимо, се комуникира с дейта центъра за проверка;

Активирате съответната услуга и от този момент започва да тече и тримесечният безплатен тестов период.

Препоръки:

За Public Peering:

Непременно активирайте BGP сесиите си и до двата Route Servers:
- rs1.bix.bg - 193.169.198.10; 2001:7f8:58::3d35:0:1
- rs2.bix.bg - 193.169.199.10; 2001:7f8:58::3d35:0:2
Това е необходимо с оглед пълната резервираност на услугите Ви.

Запознайте се с BGP Blackholing и DDoS Mitigation механизмите и преценете дали да ги ползвате;

В случай че нямате, създайте си акаунт в PeeringDB и актуализирайте редовно Вашата информация;

Имайте предвид, че Amazon Web Services (AWS) и Microsoft не използват Route Servers, а предпочитат да изграждат директни BGP сесии. Повече информация за техните изисквания и процедури можете да намерите тук:
https://aws.amazon.com/peering/policy/
https://peering.azurewebsites.net/peering/

За Multicast източник:

Погрижете се трафикът по този VLAN да е приоритизиран във Вашата мрежа и да достига безусловно (да не са необходими IGMP, PIM hello и др.) до мрежата на BIX.BG;

Настройте TTL (time-to-live), с който IP пакетите пристигат в мрежата на BIX.BG да бъдат поне 16;

След конфигурация не изменяйте никакви параметри на Вашето съдържание включително unicast source IP, multicast group, service ID, video и audio codec и bitrate. От съображения за сигурност BIX.BG „заключва“ всички настройки, така че всяка промяна при Вас ще доведе до технически проблем. Ако се налагат промени, се свържете с нас да ги направим координирано.

За Multicast получател:

Погрижете се трафикът по този VLAN да е приоритизиран във Вашата мрежа. Този трафик е с приоритет в мрежата на BIX.BG, така че няма да бъде засегнат при претоварване на Вашия порт в резултат на големи DDoS атаки и др.;

На междинните устройства непременно изключете IGMP Snooping за съответния VLAN, така че Multicast пакетите да преминават безусловно.

За P2P Private VLAN:

Тук няма специфични препоръки. Достатъчно е да изпращате валидни Ethernet фреймове с MTU <= 9000 байта и те ще бъдат обслужени.