background image
Услуги

Public Peering

graphic image
presentation image

Услугата Public Peering осигурява оптимизация на свързаността и контрола на интернет трафика, като намалява броя на транзитните точки и времезакъсненията. Директната свързаност, която осигурява Public Peering, прави мрежата Ви по-независима, по-предсказуема и по-удобна за управление.

Основни характеристики:

 • С помощта на Public Peering дадена мрежа (peer) директно обменя трафик с много други мрежи (peers) посредством само една връзка (port) до BIX.BG. Активирането на услугата става бързо и лесно като освен свързаност към мрежата на BIX.BG e необходимо да разполагате със собствена AS (Autonomous System) и да поддържате BGP4 протокол.
 • За да можете да се убедите в ползите от Public Peering спрямо Вашите специфични нужди и очаквания, Ви предлагаме тримесечен необвързващ безплатен тестов период.

Предимства:

 • Директна връзка с над 100 мрежи (peers), сред които много български, регионални и глобални интернет компании;
 • BGP Blackholing и DDoS Mitigation механизми, които подпомагат значително участниците в борбата им с DDoS атаките към техните интернет мрежи;
 • 24/7/365 поддръжка;
 • Лесно и бързо активиране при запазване на пълен контрол от Ваша страна.
 • Достъп до множество статистики (портове, VLAN, трафик с други мрежи и др.) през my.BIX.BG;
 • Изключителна надеждност, предвидимост и контрол, обезпечени от високия клас мрежово оборудване на Juniper Networks (MX, EX9200, EX9250) и множеството независими оптични трасета между точките на присъствие, наети от различни оператори с цел диверсификация на риска. Резервно оборудване на склад и сервизни договори със Smartcom Bulgaria/Juniper Networks за поддръжка и подмяна на оборудването;
 • Възможност за активация в над 10 дейта центъра в София и лесна миграция при запазване на всички настройки;
 • Безплатен и необвързващ тестов период.

Public peering е подходящ за:

 • Content Delivery Networks (CDNs), като част от глобалната им стратегия за оптимална интернет свързаност към всички пазари;
 • Internet Service Providers (ISPs), които обменят значителен обем трафик както помежду си, така и с всички останали;
 • Хостинг доставчици, които се нуждаят от отлична връзка до крайните потребители (клиентите на ISP);
 • Финансови институции и други големи организации, за които интернет е среда за правене на бизнес и се нуждаят от максимален контрол върху мрежата и услугите, които предоставят на своите клиенти чрез нея.
graphic image

Как да се свържете

Вижте колко струва