background image

Услуги

BIX.BG е първият неутрален български Internet eXchange Point (IXP), който се фокусира върху предоставянето на възможност на български и чуждестранни интернет бизнеси да свържат мрежите си. Достъпът до инфраструктурата на IXP се осъществява чрез 11 центъра за данни в София.

Public Peering

Услугата Public Peering осигурява оптимизация на свързаността и контрола на интернет трафика, като намалява броя на транзитните точки и времезакъсненията. Директната свързаност, която осигурява Public Peering, прави мрежата Ви по-независима, по-предсказуема и по-удобна за управление.

Multicast

Multicast е технология, която позволява данни от един източник да достигат едновременно до много получатели, без да е необходимо да се дублират за всеки получател.

P2P (point-to-point) Private VLAN

P2P Private VLAN (позната още като Virtual Private Network Interconnect / VPNI) дава възможност на участниците да изграждат безплатно частни свързаности (VLAN) помежду си, използвайки наличните си портове.

Transparent Ethernet Interconnect

Transparent Ethernet Interconnect (TEI, позната и като Private Interconnect) осигурява напълно прозрачна 10Gbps свързаност (наета линия) между две точки на присъствие от мрежата на BIX.BG. За да ползвате TEI, не е необходимо да ползвате друга услуга от BIX.BG. Ако вече сте свързан като участник, който ползва порт, първата TEI е безплатна.

graphic image

Как да се свържете