Ценова листа на услугите

Meсечни абонаментни цени, без вкл. ДДС, в Евро

Услуга Месечна Цена
Основен Порт, 1GE
Gigabit Ethernet, Line Rate
300 Eвро
Допълнителен Порт, 1GE
Gigabit Ethernet, Line Rate
200 Eвро
Основен/Допълнителен Порт, 2.5GE
10 Gigabit Ethernet Interface, Fractional at 2.5Gbps
500 Eвро
Основен/Допълнителен Порт, 5.0GE
10 Gigabit Ethernet Interface, Fractional at 5Gbps
700 Eвро
Основен Порт, 10GE
10 Gigabit Ethernet, Line Rate
900 Eвро
Допълнителен Порт, 10GE
10 Gigabit Ethernet, Line Rate
700 Eвро
Основен Порт, 40GE
40 Gigabit Ethernet, Line Rate
1000 Eвро
Основен Порт, 100GE
100 Gigabit Ethernet, Line Rate
1000 Eвро
Виртуално IP Съединение
Частен VLAN между два Участника
30 Eвро
Multicast Source VLAN
VLAN за пренос на Съдържанието на Мултикаст Източник до мрежата на BIX.BG
30 Eвро
Multicast Receiver VLAN
VLAN за пренос на Съдържанието от BIX.BG до мрежата на Мултикаст Получател
30 Eвро
Transparent Ethernet Interconnect
(включва и двата порта необходими за осигуряването на услугата, без значение дали скоростта е 1Gbps или 10Gbps)
60 Eвро

С наемането на собствен Порт към мрежата на BIX.BG всеки Участник получава без допълнително заплащане:
- Обмен на Публичен Пиъринг включващ IPv4 и IPv6 адреси, както и BGP сесии с Route Servers на BIX.BG;
- Мултикаст Пренос на данни в реално време, като Мултикаст Източник или Мултикаст Получател.

Порт до мрежата на BIX.BG може да бъде изграден в една от точките на присъствие, използвайки поддържаните физически интерфейси за съответните скорости.

Допълнителният порт може да бъде използван за агрегиране на трафика посредством LACP протокол (Link Aggregation Control Protocol) или да бъде конфигуриран като независим автономен порт (с IP-та и BGP).

Услуги

Публичен Пиъринг

Научи повече

Transparent Ethernet Interconnect

Научи повече

Мултикаст Пренос

Научи повече