Tex Инфо

Маршрутизиращи сървъри

BIX.BG използва т.нар. система от маршрутизиращи сървъри (детайлно описана в RFC7947), за да реализира обмен на BGP4 анонси между Участниците. Всеки Участник трябва само да инициира  BGP4 сесия с маршрутизиращия сървър, за да получи анонси за всички свързани Public Peers в BIX.BG.
BIX.BG поддържа два отделни маршрутизиращи сървера (ROUTE SERVERS) с две BGP4 сесии, с цел пълна резервираност.

Маршрутизиращи сървъри

Route Server 1

Name: rs1.bix.bg

IP v4 address: 193.169.198.10

IP v6 address: 2001:7f8:58::3d35:0:1

Route Server 2

Name: rs2.bix.bg

IP v4 address:193.169.199.10

IP v6 address: 2001:7f8:58::3d35:0:2

Политика за маршрутизация

За изграждане на BGP4 сесиите се използват BIX.BG IP Адреси, като next-hop (IP адреса на който се изпраща трафика предназначен за мрежата на съответния УЧАСТНИК) е същия BIX.BG IP Адрес, изпoлзван за изграждане на съответната BGP4 сесия.

Първата АВТОНОМНА СИСТЕМА в маршрута, който анонсира УЧАСТНИКА на ROUTE SERVERS трябва задължително да е неговата собствена.

С помощта на BGP Community може да се анонсира по BGP така, че УЧАСТНИКА да „дава” анонсите на който прецени.

Поддържат се следните BGP Community за всеки анонсиран префикс:

BGP Community

Указание към RS

  0:MEMBER-AS

  ДА НЕ СЕ АНОНСИРА НА ТОЗИ УЧАСТНИК (MEMBER)

  15669:MEMBER-AS

  ДА СЕ АНОНСИРА НА ТОЗИ УЧАСТНИК

  0: 15669

  ДА НЕ СЕ АНОНСИРА НА НИКОЙ УЧАСТНИК

  15669: 15669

  ДА СЕ АНОНСИРА НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ


Local рreference на ROUTE SERVERS по подразбиране е равен на 100 (сто), като с помощта на BGP Community може да се променя съгласно таблицата:

BGP Community

Указание към RS

 15669:65000

  Local preference* = 0

 15669:65050

  Local preference* = 50

По отношение на входящия трафик (кои анонси да се приемат) контролът е изцяло при УЧАСТНИКА – той може сам да филтрира при себе си кои от всичките анонси, които е получил от ROUTE SERVERS да приема.

С цел пълно припокриване от функционална гледна точка на Public и Private peering, ROUTE SERVERS може да премахва собствената си AS от маршрута, който предава на УЧАСТНИКА и по този начин те да изглеждат директно свързани без да е необходима частна BGP сесия между тях.

Получените от ROUTE SERVERS анонси ще се проверяват ежедневно в RIPE и анонси на префикси, които не са надлежно описани няма да се приемат. Това се прави с цел превенция на грешки от анонсиране на префикси, които не могат да бъдат обслужени (пренесени) от съответния УЧАСТНИК.

ROUTE SERVERS изчисляват съгласно общоприетите правила за маршрутизиране най-добрия път (best path) за всеки отделен префикс и го предват на УЧАСТНИКА.

За информация за BGP Community Remapping на 32-битови Автономни Системи, моля вижте в списъка с Публичните Пиъри.