Политика за поверителност

Политика за поверителност

Общи положения

Моля прочетете настоящата политика за поверителност, за да може да разберете какви персонални данни събираме при използването на този уеб сайт и как ги използваме. Отделните услуги на BIX.BG могат евентуално да изискват друга специфична информация, която да бъде отбелязана и добавена към политиката за поверителност.

Политиката за поверителност може да се сменя по всяко време.

Когато вие попълвате и изпращате ваши лични данни към нас, вие се съгласявате да ги получим и използваме във връзка с настоящата политика за поверителност.

Какви лични данни събираме?

Ние събираме информация за вашия лог, която съдържа IP адрес, Web Browser User Agent стринг и друга подобна информация с цел да комуникираме с вас чрез Интернет.

Ако вие се регистрирате за някое събитие, отправите запитване, регистрирате проблем, присъдините се към мейлинг лист или поръчате услуги от нас, е възможно да ви бъдат поискано да попълните лични данни като име, бизнес адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер, е-мей адрес, или съответна финансова информация за извършване на плащания.

Ако се регистрирате за събитие, организирано от BIX.BG данните, които могат да бъдат поискани като вашето име и компанията, която представлявате, могат да бъдат достъпни и за другите участници.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитката е малко количество данни или съобщение, което се изпраща от уеб сървър на вашия браузер и може да бъде запазено на вашия компютър. Бисквитката не може да чете данни от вашия компютър или да чете бисквитките, създадени от други сайтове. Бисквитката не може да увреди вашия компютър.

Вие може да настроите браузера си да откаже да записва бисквитки или да ви уведомява, ако бъде изпратена бисквитка. Ако отказвате бисквитки, някои функции на уеб сайта могат да не работят. В частност сайта на BIX.BG,  разчита на бисквитките за следното:

  • Поръчка на услуги или регистрация за участие в събития;
  • Запазване на вашите детайли във форми за обратна връзка, така че да не ги попълвате наново;
  • Запазване на вашите преференции;
  • Със статистическа цел, за да проследим броя на посетителите на уеб сайта и как те навигират през него, с оглед да подобрим съдържанието или навигацията на сайта.

Как използваме вашите лични данни?

Ние използваме вашите лични данни, за да предоставим услуги на вашата организация. Ние може да ги използваме също така, за да персонализираме вашето използване на нашия уеб сайт, за да ви уведомяваме за други продукти и услуги, които би могло да представляват интерес за вас, както и с цел да потърсим вашата помощ за подобряване на услугите, предлагани от нас или за маркетинг цели.

Може да използваме вашия IP адрес, User Agent стринг и бисквитки (но нищо, което директно ви идентифицира), за да следим използването на този уеб сайт, да записваме потока на трафика, да правим анализи на посетителите по отношение на демографски признаци, интереси и поведение. Ние правим това, за да разберем по-добре нашите посетители, потенциални клиенти и клиенти.

Когато и където и да събираме, обработваме или използваме вашата персонална информация, ние сме се погрижили да вземем всички мерки тя да бъде третирана по сигурен начин съгласно изискванията на Закона за личните данни в България.

На кого можем да разкриваме лични данни?

Ние може да разкрием лични данни за вас на друга страна, ако това се налага, за да изпълним ваша поръчка за услуги, за да ви предоставим информация за нашите услуги, за да ви предоставим услуги, които оутсорсваме (ако има такива). Някои от нашите партньори може да са извън Европейската икономическа общност. Ние се грижим да осигурим вашите персонални данни да бъдат защитени, използвайки договори и други мерки, предвидени в Българсото законодатество за целта съгласно Закона за защита на личните данни.

Ние можем да предоставим вашите лични данни и в случай, на прехвърляне или продажба на нашето дружество или бизнес на друго юридическо лице.

Освен посоченото по-горе, ние не разкриваме вашите лични данни, освен ако не бъдем задължени по силата на закона или законов акт.

Връзки и препратки

Нашия уеб сайт съдържа препратки към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за политиката на поверителност на тези трети страни.

Сигурност

Ние сме взели всички мерки за да запазим поверителността на вашите лични данни.

Контакти

Този уеб сайт е собствност на БИКС.БГ ООД, компания регистрирана в България, БУЛСТАТ 200783826, със седалище в гр. София, ул Станислав Доспевски 46, България.

Наши служители имат специфични права за достъп до вашите лични данни. Ако се нуждаете от информация за вашите лични данни, моля пишете на адрес: info@bix.bg.

Неточности и корекции

Ние искаме вашите лични данни да са акуратни. Ако забележите неточности или грешки, моля информирайте ни за това на адрес: info@bix.bg.